S.P.G | BACKSTAGE

OWE GUSTAFSON – Teckeningar, 11 October – 10 November 2018

Owe Gustafson – TECKENINGAR

Jag har i sextio år varit verksam som illustratör och tecknare, två vitt skilda discipliner. En illustration görs på uppdrag. Den ska förklara en text t.ex. En illustration behöver inte vara tecknad, den kan vara ett foto, ett collage.

En teckning kan se ut hur som helst. Den kan vara allt från en minutiös återgivning av en gammal ek eller en rostig cykel, till en bläckplump. Teckningen har inget syfte, förutom att sysselsätta upphovsmannen, förhoppningsvis också överraska honom eller henne om resultatet. En skillnad för mig: När jag illustrerar har jag bilden klar i mitt huvud.

När jag tecknar vet jag ingenting.

Ursprunget till de sex lådorna som bl a visas här, är några mycket små tuschteckningar, uppförstorade, utskurna i svart kartong och monterade med distans.

Från att ha varit teckningar har de blivit TECKENINGAR.”

– Owe Gustafson

For sixty years I have worked as an illustrator and cartoonist, two widely disciplines. An illustration is made on assignment. It should explain a text eg An illustration does not have to be a cartoon, it can be a photo, a collage.

A drawing can look anyway. It can be anything from a meticulous reproduction of an old oak or a rusty bike to an ink plump. The drawing has no purpose, in addition to employing the author, hopefully also surprise him or her about the result. A difference to me: As I illustrate, I have the picture ready in my head.

When I draw I do not know anything.

The origin of the six boxes which among other things listed here, some very small ink drawings, cut out, carved in black cardboard and mounted with distance.

From being drawings, they have become TECKENINGAR ”

– Owe Gustafson

Selected works by the gallery’s artists will be displayed. 

>>BACKSTAGE is the inner room of S.P.G and aims to present project-based art and artistries as well as selected work by the gallery’s artists.