Crumbling Moments – OSCAR FURBACKEN
Out of Season – EVA MARIA ERN
Showroom

MATTIAS BÄCKLIN

 

 


Crumbling Moments

15 Maj – 14 Juni 2014

Välkommen till vernissage torsdagen 15 Maj kl 17-20

Welcome to the opening
15th of may at 17-20

S.P.G har glädjen att presentera som våravslutning inför sommaren:
Oscar Furbacken – Eva Maria Ern
– Mattias Bäcklin Crumbling Moments är en grupputställning där S.P.G låtit tre konstnärer förenas i ett samtal kring natur och tid, där modernt leverne speglas i vittrande landskap. Temat sammanför dessa konstnärer som trots sina egenheter och självständiga arbete har en gemenskap och i viss mening talar samma språk.De undersöker otillgängliga platser och parallella verkligheter. Genom att plocka fram det sköna i de osköna detaljerna talar de om sönderfall och om rekonstruktion.
S.P.G has the pleasure to present as spring wind up for the summer:
Oscar Furbacken – Eva Maria Ern
– Mattias Bäcklin Crumbling Moments is a group exhibition at S.P.G enabling three artists to gather around a discourse on nature and time, where the modern lifestyle is reflected in crumbling landscapes. Despite each artist’s peculiarities and distinct work, the exhibition’s focus brings together a sort of fellowship and, in some ways, allows the creation of a common language.The artists investigate inaccessible places and parallel realities. Through picking up the beauty in the un-beautiful details, they speak of decay and reconstruction.

Oscar Furbacken
Med svävande kameraåkningar i extrem närbild, mystiska betongsprickor och subtilt belysta mikroskulpturer skildrar Furbacken världens förbisedda platser. ”Som om vi skådade evigheten genom en tunn springa.” Videoverket Close Studies II blir en meditativ färd bland oväntade mikrovärldar, vittrande betong och bevuxna grottsystem, med Paris storstadsvimmel i periferin.Och i serien Wastelands förvandlas metallspillet från ett kinesiskt bronsgjuteri till fantasifulla minilandskap. I denna bildvärld får lavar och mossor utgöra en lekfull men allvarlig berättelse om liv och död, ansvar och insikt.Furbacken examinerades 2011 från Kungl Konsthögskolan. Utöver Sverige har hans verk bland annat visats i Frankrike, Italien och Colombia. I somras var han på residency i Kina med stöd av Iaspis och deltar i höst i en grupputställning i Seoul, Korea.

Oscar Furbacken
With hovering camera shoots in extreme close-ups, mysterious cracks in concrete and subtly-lit micro-sculptures, Furbacken depicts the overlooked places of the world, “as if we were looking upon eternity through a thin crack.” His video work Close Studies II is a meditative journey amongst unexpected micro-worlds, with the urban life of Paris in periphery.In addition, the series Wastelands turns metal waste into imaginative miniature landscapes: playful but grave imagery that creates a story of life and death, responsibility and insight.Furbacken is a graduate of The Royal Institute of Art in Stockholm. Aside from exhibitions in Sweden, his works have been shown in spaces in France, Italy, and Colombia, among others. This summer he spent an Iaspis artist residency in China, and he will be part of a group exhibition in Seoul, Korea in the coming fall.

Eva Maria Ern
Erns verk Out of Season är en slags kalender för livet när det är snårigt och siktlöst. En bildserie utspelad i en gles park under ständig lågsäsong. Med sina handkolorerade etsningar kommunicerar Ern med 1600-1800 talens allegoriska bruksbildstradition, kalendertryck, kistebrev och barnboksillustrationer.Hon skapar ur detta en egen bildvärld som också rymmer ömhet och värme för det otillfredsställda. Ern skildrar genom sina dekorativa alster livets misshag med en lekfull distans.Ern är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm.Hon har ställts ut i Göteborg och Stockholm, tilldelats stipendier från Konstnärsnämnden och Konstakademien, och har även arbetat med offentlig gestaltning och bokillustration.

Eva Maria Ern
Ern’s work Out of Season is a life calendar over intricate and viewless times: a series of images taking place in a sparse park in a never-ending off-season. With her hand-colored etchings, Ern communicates with the allegorical everyday images, calendar prints and children’s book illustrations from the 1600s-1800s.Out of this she creates her own imagery, with particular tenderness and warmth for the unsatisfying. Ern illustrates the displeasures of life with a playful distance.Ern is a graduate of The Royal Institute of Art in Stockholm. She has exhibited her work in Gothenburg and Stockholm, has received scholarships from The Swedish Arts Grants Committee and The Royal Academy of Fine Arts, and has worked with art in the public sphere and book illustration.

Mattias Bäcklin
Bäcklin visar upp sina teckningar för andra gången på S.P.G, där han tidigare visat videohybriden Jarlface och musikvideon till Theodor Jensens Songbird.Denna gång bidrar Bäcklin med blyertsteckningar utförda i hårt blyertsstift på stryktålig kartong, där han nästintill ristat fram skildringar av natur och stadslandskap som växer in i eller ut ur varandra.
En slags folksagomystik i hybrid med katastrofbilder från nätet, absurda arkitektoniska inslag i sällskap av svensk mylla. Dubbeltydig och subversiv urban subkultur möter medeltida landskap och ornitologi.Bäcklin är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm. Han tilldelades Högakustenstipendiet 2013 och var senast aktuell med utställningen Deathrace med konstnären NUG. Hans verk har tidigare visats på bl a Teckningsmuseet i Laholm och Skövde konstmuseum.Utställningen pågår tom 14 Juni

Mattias Bäcklin
Bäcklin displays his drawings for the second time at S.P.G, where he has previously exhibited the video-hybrid Jarlface and the music video for Theodor Jensen’s Songbird.In this exhibition, Bäcklin shows pencil drawings made with hard pencil lead on resistant cardboard. Depictions of nature and city landscapes grow into and out from each other. The folktale mystique is hybridized with images of catastrophe taken from the internet – absurd architectural elements grounded in Swedish soil. In his work, ambiguous and subversive urban subculture meets medieval landscapes and ornithology.Bäcklin is a graduate of The Royal Institute of Art in Stockholm. He has been awarded the Högakusten scholarship 2013 and most recently exhibited with the artist NUG in the show Deathrace. His works have earlier been shown at The Museum of Drawing in Laholm and Skövde Museum of Art, among others places.Exhibition will run until 14th of june
—————————————————–

VÄLKOMNA!
  
S.P.G
susanne pettersson gallery
gävlegatan 10 b
SE-113 30 stockholm
0046 (0)731 83 91 71
öppet: ons-tors-fre 12-17,
lörd 12-16 eller enligt
överenskommelse