Element

KARIN ALSIN

Read review by Peter Cornell at konsten.net

Karin Alsin använde elementet som form och objekt första gången i utställningen Tidevarv som presenterades på S.P.G, 2014.

Under arbetsprocessens gång upptäckte hon kopplingen mellan elementet och hennes eget arbete; en närhet till både objektets fysiska form och till själva ordet element, dess innebörd och dess synonymer.

Synonymer till element:
• grundämne, urämne, ämne; naturkraft, omgivning, livsmiljö
• beståndsdel, detalj, enhet, del, komponent; grunddrag, grundbegrepp,
elementa (pl.) första grunderna
• värmeelement, radiator, aggregat, batteri

Även de fyra elementen jord, eld, luft och vatten är ofta förekommande i hennes arbete.

”Formens och ordens innehåll samspelar med tanken, rummet och våra kroppar”. Detta är för Alsin en stark känsla som länge har följt med i arbetsprocessen. Tiden, livet rymmer många element som är öppna för att undersökas och utvecklas. Några av dessa steg går att utforska i utställningen Element.

Karin Alsin arbetar i huvudsak med skulpturala installationer, där hon för in spår från hennes eget liv. Idén, formen, materialet, skalan och rummet är alla lika viktiga delar, som samspelar och bildar helheten.

Element är Karin Alsins fjärde separatutställning på galleriet. Hon är född 1969, bor och arbetar i Stockholm där hon också är utbildad på Kungliga Konsthögskolan. Utöver tidigare separatutställningar på S.P.G (2009, 2011, 2014) har hon ställt ut på b.la. Konstnärshuset, Konstepidemin och Kulturhuset. Hon finns representerad i samlingar hos Statens Konstråd, Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) samt i Kulturnämndens konstavdelning i Göteborg.

 

 

 

 

The first time Karin Alsin used the element[1] as form and object, was in the exhibition Tidevarv that was shown at S.P.G in 2014.

In the course of the work-process she discovered the connection between the element and her own work; a closeness to both the object’s physical form and to the word element itself, its meaning and synonyms.

The four elements earth, fire, wind and water also often occur in her work.

“The content of the form and the words interact with the thought, the room and our bodies”. For Alsin, this is a feeling that for a long time has followed the work-process. The time, life, holds many elements that are yet to be investigated and elaborated. Through physical sensuousness, Alsin presents some of these steps in the exhibition Element.

Alsin primarily works with sculptural installations, where she leads traces of her own life into her works. The idea, form, material, scale and the room are all parts of equal importance that interact and constitute the entirety.

Element is Karin Alsin’s fourth solo exhibition at the gallery. She is born in 1968 and lives and works in Stockholm. She is educated at the Royal Art Acedemy in Stockholm and at Hovedskous Målarskola in Gothenburg. In addition to former exhibitions at S.P.G (2009, 2011, 2014) Alsin has also been exhibited at Konstnärshuset, Konstepididemin and Kulturhuset, amongst others. She is represented at the collections of Public Art Agency Sweden, the Swedish Association for Art (SAK) and in the Swedish Association for Art in the Cultural Committee of Gothenburg.

[1] In Swedish element also means radiator

 

BACKSTAGE: Alina Vergnano – Tides