Helena Mutanen Series

Helena Mutanen

Titen ”Series” är vald med tanke på de olika serier av objekt som finns i utställningen. Det är serier
av bl a hjärnor, serier av nycklar och hänglås. Idén kring dessa symboler berör ämnen som genetik
och psykologi. Utställningen har vuxit fram kring funderingar om vad som specifikt är synonymt med
vår personlighet och hur den formas.