Refulgens

MARIE CAPALDI

5 April – 28 April 2018

>>> Read Dan Backman’s review in SvD <<<

Det är med stor glädje S.P.G. presenterar Marie Capaldis fjärde separatutställning i galleriet. Fascinationen för det dubbla och det symmetriska har följt Capaldis måleri genom 23 år, sedan hennes tvillingdöttrar föddes. De har porträtterats i arrangerade poser med färgstarka kläder, skiftande miljöer och åldrar

Med vardagslivet som klangbotten fylls Capaldis bildvärld även av andra dubbletter: koppar, speglar, katter, blommor, möbler. Hon använder sig varken av repetition eller repriser, hon målar par. Den direkta hemmiljön fungerar som en fond, för de på samma gång stillsamma och intensiva scener som framställs i kontrastrik färgskala.

Tvillingdöttrarna är nu unga vuxna och har flyttat hemifrån, Capaldi får förhålla sig till de selfies som skickas henne och kan inte längre ensam diktera över bildernas komposition. Hon tar emot och målar. Titeln Refulgens anspelar till ett återsken; en spegling där Capaldis egen ungdom reflekteras genom döttrarna.

Det är som att gå i en kristallsalong och hastigt se sig själv flimra förbi i ett återsken.


It is with great pleasure that S.P.G presents Marie Capaldi’s fourth exhibition in the gallery. The fascination of the double and the symmetrical has followed her painting through 23 years; after the birth of her twin daughters. They have been portrayed in arranged poses with colourful clothes, in changing environments and different ages.

She lets every day life resonate into her image-world, which is filled with furthermore duplicates: cups, mirrors, cats, flowers, furniture. Capaldi uses neither repetition nor reprises, she paints pairs. Her home environment serves as a foundation for the simultaneously quiet and intense scenes that are depicted in high-contrast palettes.

The twin daughters are now young adults and have left home. Capaldi has to rely on the selfies they send her, and can no longer dictate the composition of the pictures. She receives and paints. The title Refulgens refers to a reflection, as Capaldi’s own youth mirrors in her daughters.

It’s like entering a crystal saloon, and suddenly see yourself flicker by in a reflection.