BACKSTAGE:
Oscar Furbacken - ”Noder” (Nodes)

Städers förbisedda mikrokosmos och ansamlingar
av krökta spikar på kasserat virke får utgöra små noder av mångfald i Oscar Furbackens installation med video och objekt i inre rummet.

Genom sammanlänkade nedslag i Helsingfors förbisedda vrår och ett intensivt ljudspår från Robin af Ekenstam, sätter Furbackens nya film både färg och ton åt de övriga verken. De nya objektens jordnära material genererar ett lite råare anslag i mötet mellan ihopsatt träspill och mängden inhamrad spik.

Dess titlar hänvisar till organismer som inom ekologin signalerar skyddsvärda miljöer som nyckelbiotoper. Den kännetecknande formen på de nål- och spiklavar som är upprinnelsen till projektet är i dock knappt synlig för blotta ögat. Vilket påminner om det beklämmande faktum att vi alltför sällan ens noterar signalerna från det som är värt att skydda och bevara här i livet.


Oscar Furbacken - Nodes
Stäng meny