Lager på lager av tunna skikt, genomskinligt läggs till genomskinligt.

Bilder printade på plexi, plastfilm och aluminium. Tvådimensionella bilder

sammanfogade till tredimensionella volymer. Bilder som till synes härbärgerar ett inre

ljus. Något stiger fram annat drar sig inåt, med materialet. Som röntgenbilder.

 

Bilden har reducerats från ett redan tidigare vagt igenkännande.

Här får det transparenta en ny dimension eller kropp.

Också formen av ett huvud, ett ansikte förnims här utan ögon.

Något underliggande dolt framkallas, som synlig materia, likt natur.

Här finns också skimrande grönt gräs, stilla som poesi och en

förstorad blänkande smälta.

 

I Maria Koolen Hellmins senaste utställningar har mystiken varit närvarande.

En extrovert mystik. Hon vill övertyga – om det möjliga, om det omöjliga.

Har ofta arbetat i stora rum, utomhus inte minst. Nu tycks de stora rummen öppna sig

inåt. Det synliggör ännu något. Senast utställd 2020 i Sala på Aguélimuseet

samt i Bergrummet på Konstepidemin, Göteborg.

Maria Koolen Hellmin är sedan en tid verksam i Hultebo, Skinnskatteberg.

Detta blir hennes första utställning på S.P.G

 

Installationsbilder:

För information kring verken, v.g hör av er till galleriet via e-mail eller telefon

Trans I 120 x 180 x 0,8 cm plexiprint
( Utan titel ) 120 x 105 x 0,3 cm print, axpet
(Utan titel I-II) 45x62,6 x 0,2 / 45 x 57,3 x 0,2 cm aluprint
Trans II 120 x 180 x 0,8 cm plexiprint
genom [jenå:m] 40 x 200 x 20 cm plexi, print, granit, metall
Trans III 120 180 x 0,8 cm plexprint
Trans IV 120 180 x 0,8 cm plexprint
(Utan titel) 45 x 65 x 0,2 cm aluprint
Black holes have no hair 180 x 90 x 0,3 cm clearfilm, print
flodpärla ca 12 x 15 cm multipel
hem home hemort 80 x 120 x 30 cm aluprint, EUR-pall plast
Trans V 120 x 180 x 0,8 cm plexiprint
(utan titel) 70 x 98 x 0,2 cm aluprint
Stäng meny