Release for Hanna Beling’s catalogue

Release: Hanna Beling – Det sköra och det starka

Welcome to the release of Hanna Beling’s new catalogue Det sköra och det starka
at Riche Lilla Baren, January 23
5 – 7 pm

Event on facebook

S.P.G. och Riche Lilla Baren bjuder varmt in till skulptören Hanna Belings release för katalogen Det Sköra och Det Starka!

Hanna Beling kommer att finnas på plats tillsammans med ett urval av hennes skulpturer. Till katalogen har Susanna Slöör och Björn Springfeldt bidragit med texter.

“Nerverna vilar i upphettad balans direkt på den av vax simulerade men trovärdiga huden. Allt är klätt och samtidigt blottat, endast de pärlande ögonen av glas skyddar de innersta tankarna, den nödvändiga barriären för att på riktigt skapa verklig närhet.”

Ur Susanna Slöörs recension av Belings utställning Öga mot öga, S.P.G. aug-sept 2017.
http://www.omkonst.com/17-beling-hanna-mullner-mans.shtml